1

Giới thiệu chung

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI G&B VIỆT NAM
Trụ sở chính: Tầng 9 – Tòa nhà Hoàng Ngọc – Ngõ 72 Trần Thái Tông – Cầu Giấy – Hà Nội
Trụ sở chi nhánh: Tâng 4 – Số 21 Đường Hoàng Diệu – Phường 12 – Quận 4 – TP Hồ Chí Minh
 Tel:  84 4 2225 0812 / 2225 0813
Fax: 84 4 2225 0814
G&B Việt Nam., JSC
Main office: 9th floor, Hoang Ngoc Building, 72th Lane, Tran Thai Tong strees, Cau Giay District, Hanoi.
Branch office: 4th Floor, No 21 Hoang Dieu street , 12 Ward, 4th district , Ho Chi Minh city.
Tel:  84 4 2225 0812 / 2225 0813
Fax: 84 4 2225 0814
12/12/2014
logo